A Göncz Árpád Alapítvány

2012. novemberében Göncz Árpád négy gyermeke elhatározta, alapítványt hoznak létre, hogy elősegítsék Göncz Árpád életének, munkásságának bemutatását, tanulmányozását, az 1956-os forradalom emlékének ápolását valamint a magyar demokratikus és szabadelvű hagyományok ápolását. Kuratóriumának tagjaiul ifj. Bibó Istvánt, Gulyás Andrást és Rainer M. Jánost kérték fel. A Göncz Árpád Alapítvány bírósági bejegyzése 2013. novemberére jogerőre emelkedett, a kuratórium megkezdte munkáját.

Az Alapítvány honlapot működtet, előadásokat, kiállításokat szervez, elősegíti Göncz Árpád művei, valamint róla szóló művek megjelenését.

Tovább az oldalra

Göncz Árpád (1922 - 2015) a XX. századi magyar demokratikus mozgalmak kiemelkedő szereplője.

Fiatalemberként, frissen végzett jogászként részese a nyilasok elleni fegyveres ellenállásnak, 1945-től a kisgazda pártban kezdi politikai tevékenységét. A párt betiltása után fizikai munkásként dolgozik. Az 1956-os forradalom után a Bibó-per másodrendű vádlottjaként életfogytiglani börtönre ítélik. 1963-ban amnesztiával szabadul. Fordítóként kezd új pályát, az angol-amerikai irodalom egyik legnevesebb fordítójaként válik ismertté. Ezt követően indul saját írói munkássága. A Magyar Írók Szövetségében 1981-től a műfordítói szakosztály elnöke, majd 1989-től 90-ig a szövetség elnöke.

A demokratikus ellenzék tevékenységében kezdetektől részt vesz 1990-ben a szabad választások után a Magyar Köztársaság első elnöke (1990-1995, 1995-2000).

Közvetlen személyisége, rendkívüli nyitottsága, megalkuvás nélküli, kikezdhetetlen erkölcsi tartása, feleségével, Göntér Zsuzsannával közös, mély szociális érzékenysége állnak máig töretlen népszerűsége mögött.