Göncz Árpád díszdoktor lett

Göncz Árpád volt köztársasági elnököt a Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává avatták. A Honoris Causa oklevél szövege szerint Göncz Árpád, a műfordító és anglista, államférfiként sem feledkezett meg hajdani munkahelyéről, kollégáiról és diákjairól, s nemcsak szakemberként, de egész életével mutatott nemes példát mindenkinek.

MNO Archívum /MTI, 2002. május 14.

Az ünnepségen életútja és munkássága méltatása során elhangzott, hogy 1978 és 1982 között Göncz Árpád a szegedi József Attila Tudományegyetem Angol Tanszékének fordító és tolmács szakán heti rendszerességgel műfordítás-elméletet és - gyakorlatot oktatott, valamint aktívan részt vett a tanszék intellektuális műhelyében. 

Politikai pályafutása során sem felejtette el Szegedet és ottani tanári tevékenységét; rendszeresen érdeklődött az intézmény felől, s lehetőségeihez képest segítette az egyetemet. 

Köztársasági elnöki működése idején több tanévet nyitott meg a szegedi egyetemen, ezzel is jelezve kötődését. 
Göncz Árpád elmondta, hogy óraadó tanárként többet tanult a hallgatóktól, mint azok tőle. Magyarázatul hozzáfűzte, hogy az angol nyelvet a börtönévei alatt tanulta könyvekből, ezért tudása nem volt olyan magas szintű, mint az egyetemistáké. 

Kitért továbbá arra, hogy több külföldi egyetem - Bologna, Brüsszel, Connecticut, Oxford és Új-Delhi - után Magyarországon először választották egyetemi díszdoktorrá.

Göncz Árpád és Szőnyi György egyetemi tanár  MNO Archívum /MTI, 2002. május 14.

Tovább az oldalra

Göncz Árpád (1922 - 2015) a XX. századi magyar demokratikus mozgalmak kiemelkedő szereplője.

Fiatalemberként, frissen végzett jogászként részese a nyilasok elleni fegyveres ellenállásnak, 1945-től a kisgazda pártban kezdi politikai tevékenységét. A párt betiltása után fizikai munkásként dolgozik. Az 1956-os forradalom után a Bibó-per másodrendű vádlottjaként életfogytiglani börtönre ítélik. 1963-ban amnesztiával szabadul. Fordítóként kezd új pályát, az angol-amerikai irodalom egyik legnevesebb fordítójaként válik ismertté. Ezt követően indul saját írói munkássága. A Magyar Írók Szövetségében 1981-től a műfordítói szakosztály elnöke, majd 1989-től 90-ig a szövetség elnöke.

A demokratikus ellenzék tevékenységében kezdetektől részt vesz 1990-ben a szabad választások után a Magyar Köztársaság első elnöke (1990-1995, 1995-2000).

Közvetlen személyisége, rendkívüli nyitottsága, megalkuvás nélküli, kikezdhetetlen erkölcsi tartása, feleségével, Göntér Zsuzsannával közös, mély szociális érzékenysége állnak máig töretlen népszerűsége mögött.